Ösztöndíjak

Az alábbi oldalon szeretnénk prezentálni és végigvezetni milyen Ösztöndíjak megpályázására van lehetőség az egyetemen. Megmutatjuk mi szükséges elnyerésükhöz és milyen összegre számíthatsz. Tarts velünk!

Ösztöndíj időszak a 2024/25/1 félévben: Egyeztetés alatt
Dokumentumok bemutatási ideje:

Egyeztetés alatt

A dokumentumok bemutatásának ideje egyeztetés alatt van, amint megvannak az időpontok itt is és az EHÖK facebook oldalán is fel lesznek tüntetve, illetve a DGY-33-as kollégium portáján is.

Az ösztöndíjak elbírálásához szükséges dokumentumokat bemutatásának időpontja még egyeztetés alatt van, de kizárólag személyesen a Hallgatói Önkormányzat iroda melleti előadóban lehet majd őket bemutatni!

Bemutatás helyszíne: Kerpely Antal Kollégium DGY-33/110

A dokumentumok személyesen, a megadott határidőn belül történő bemutatása feltétele az ösztöndíj elbírálásának, így abban az esetben, ha valaki ezt elmulasztja, az ösztöndíja elutasításra kerül!

 

Bármi kérdés esetén keressétek bátran Gubits Zsófia Annát:
Email: gubits.zsofia.anna@hallgato.uniduna.hu
Telefon: +36 30 116 2121

Fontos tudnivalók

Az egyetemi ösztöndíjakat minden félév elején újra meg kell pályázni, melyre az ösztöndíj időszakban van lehetőséged. Ezt jelezzük minden félév elején az összes általunk menedzselt platformon. Figyeld weblapunkat és Facebook oldalunkat, hogy ne maradj le!

Önköltséges hallgatók

Az egyetemen önköltséges státuszban tanuló hallgatók nem jogosultak ösztöndíjat igényelni.

Jó tanács

Amennyiben úgy látod, jogosult vagy az ösztöndíjak egyikére, akkor ajánlott még az előző félév végén elkezdeni beszerezni a hozzá szükséges igazolásokat, mert ezek kiállításának ideje akár néhány hét is lehet.

Ösztöndíjakra pályázni a Neptun rendszerben lehet!

Ügyintézés > Kérvények

Szociális alapon elnyerhető ösztöndíjak

Rendszeres szociális ösztöndíj

Azon hallgatók igényelhetik akik szociális helyzete hátrányosnak, vagy halmozottan hátrányosnak tekinthető.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Váratlan esemény – baleset, állás elvesztése – miatt romlik a hallgató szociális helyzete

Alaptámogatás

Szociális támogatás mellé igényelhető egyszeri ösztöndíj

Bursa Hungarica

Hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatók igényelhetik a lakhelyük önkormányzatánál.

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

DUE Ösztöndíj

A központi felvételi eljárásban felvételt nyert elsőéves nappalis hallgatók részére.

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi teljesítmény alapján kapott ösztöndíj.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Sportösztöndíj

Kiemelkedő eredményekkel rendelkező hallgatók támogatása.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Kiemelkedő tevékenységért.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Tanári szakon tanuló hallgatók igényelhetik.

Szociális alapú ösztöndíjak

Az alábbiakban azokról az ösztöndíjakról olvashatsz melyek a szociális háttered alapján járhatnak. Minden esetben szükséges papírokkal igazolnod, hogy a kitöltéskor bejelölt helyzetek rád jelenleg is érvényesek.

Rendszeres szociális támogatás

Nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók, illetve azok pályázatnak, akik tanulmányaikat támogatott formában kezdték meg, és a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének az államilag támogatott képzésre.

Rendszeres szociális ösztöndíjra félévenként adhattok le pályázatot. Az ösztöndíjat havonta utalják, a fogyatékossággal élő vagy egészségi állapotuk miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva hallgatóknak utalt támogatás havi összege nem lehet alacsonyabb a hallgatói normatíva 20 százalékánál (25 700 forint), a hátrányos helyzetű, korábban gyámság alatt álló, illetve félárva diákoké pedig a normatíva 10 százalékánál (12 800 forint). A jogosultságot az intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint állapítják meg.

Ösztdöndíj összege

Egyénileg változó

Juttatás időtartama

5 hónap

Jelentkezés

Ösztöndíj időszakban

Rendkívüli szociális támogatás

Nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók, illetve azok pályázatnak, akik tanulmányaikat támogatott formában kezdték meg, és a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének az államilag támogatott képzésre.

Rendkívüli szociális ösztöndíjra akkor lehet pályázni, ha váratlan esemény – baleset, állás elvesztése – miatt romlik a hallgató szociális helyzete: ez egyszeri juttatás, a kérelmekről havonta egyszer hoznak döntést.

Félévente egyszer pályázható.

Ösztdöndíj összege

egyénileg változó

Juttatás időtartama

egyszeri

Jelentkezés

Ösztöndíj időszakban

Alaptámogatás

Az egyetem első évében egyszeri alaptámogatásra vagytok jogosultak, ha állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésben tanultok: ez felsőoktatási szakképzés, alap- és osztatlan képzés esetén a hallgatói normatíva 50 százaléka, mesterképzés esetén 75 százaléka. Alaptámogatást azok a hallgatók kaphatnak, akik fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák, vagy nagykorúságuk előtt gyámság alatt álltak.

Fontos, csak azok számára lehet sikeres ez a pályázat, akik leadták Rendszeres Szociális támogatást és az elfogadásra került.

Ösztdöndíj összege

hallgatói normatíva alapján

Juttatás időtartama

egyszeri

Jelentkezés

Ösztöndíj időszakban

Bursa Hungarica

Erre az ösztöndíjra azok a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diákok pályázhatnak, akik főiskolára, egyetemre járnak, vagy a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat – ők csak akkor kaphatnak támogatást, ha bekerülnek valamelyik felsőoktatási intézménybe. A támogatást alap- vagy mesterszakos hallgatók, egységes, osztatlan képzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő diákok egyaránt megkaphatják – önköltséges hallgatók is pályázhatnak, esti és levelező tagozatosok azonban nem.
A pályázatot az önkormányzatok az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve írják ki, minden évben ősszel. A támogatás havonta 5-6000 forint, és tíz hónapig jár: azoknak, akik már egyetemre, főiskolára járnak, a tavaszi félévben, a felsőfokú tanulmányaikat 2014-ben elkezdőknek pedig a jövő év őszi félévétől utalják az ösztöndíjat.

Ösztdöndíj összege

önkormányzati rész: változó
intézményi rész: max. 5.000 Ft

Juttatás időtartama

10 hónap

Jelentkezés

lakhelyed önkormányzatánál

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

Az alábbiakban azokról az ösztöndíjakról olvashatsz melyekre tanulmányaid alatt elért teljesítményed alapján lehetsz jogosult.

Ha jó tanulmányi eredményed van, kutatásban veszel részt, vagy kiemelkedő sporteredményeid vannak, mindenképp görgess lejjebb!

DUE ösztöndíj

A központi felvételi eljárásban felvételt nyert elsőéves nappalis hallgatók részére
A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban: DUE) a TJSZ 8.§ (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a beiratkozott, tanulmányaikat megkezdett hallgatók tanulmányainak támogatására, valamint a hallgatói sikeresség motiválására az alábbiak szerint:

  • A pályázat célja, hogy a DUE-ra beiratkozott és tanulmányaikat felsőoktatási szakképzésben vagy alapképzésben megkezdő nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók egyetemi tanulmányait ösztöndíj formájában támogassa.
  • A pályázat benyújtására jogosultak köre: a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a központi felvételi eljárásban felvételt nyert elsőéves hallgató a DUE-n
    • nappali munkarendű felsőoktatási szakképzésre (FOSZK) vagy alapképzésre (BA, BSc.) beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és
    • legalább 30 kredit értékű tárgyat felvett.

Ösztdöndíj összege

10.000 Ft / hónap

Juttatás időtartama

10 hónap

Jelentkezés

Ösztöndíj időszakban

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjat az előző szemeszterben nyújtott teljesítményetek (számít a kreditek száma és az osztályzat is) alapján kaphattok, a második félévtől – feltéve, ha nappali tagozaton, állami ösztöndíjas formában tanultok. Maximum az állami ösztöndíjas hallgatók ötven százaléka kaphat ilyen támogatást, havi összege nem lehet kevesebb a hallgatói normatíva öt százalékánál. Az ösztöndíj öt hónapra szól, a szeptemberi, illetve februári összeget az októberivel, illetve márciusival együtt utalják.

Nem kell rá pályázni. Ha a hallgató jogosult rá és eléri a minimum átlagot akkor automatikusan megkapja.

Ösztdöndíj összege

teljesítmény alapján változó

Juttatás időtartama

5 hónap

Jelentkezés

Automatikus

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra akkor pályázhattok, ha teljes idejű, vagyis nappali alapképzésen, mesterképzésen vagy egységes, osztatlan szakon tanultok, legalább két félévre bejelentkeztetek már, és legalább 55 kreditet szereztetek. Akkor is érdemes próbálkozni, ha önköltséges formában tanultok, az állami ösztöndíjas státusz nem feltétel. Az ösztöndíjat minden évben tavasszal írják ki, 10 hónapig havi 40 ezer forintot utalnak.

Jelentkezni kérvény alapján lehetséges. Az egyetemen maximum 3 hallgató kaphatja meg. Figyelembe veszik a tanulmányi átlagot, teljesített kreditek számát, közösségi munkát, nyelvvizsga megszerzését, illetve a különböző öntevékeny körökben való tevékenykedést, TDK részvételt és helyezést.

Ösztdöndíj összege

40.000 Ft / hónap

Juttatás időtartama

10 hónap

Jelentkezés

Neptun

Sportösztöndíj

A pályázat célja, hogy az egyetemi tanulmányaik mellett kiemelkedő sporteredményeket elérő hallgatókat támogassuk elismeréssel, és némi pénzbeli jutalommal. – pályázat alapján elnyerhető, havi rendszerességű juttatás, amelyben az a hallgató részesülhet, aki a tantervi követelményeknek eleget tesz. A pályázat mind a két félévben kerül meghirdetésre.

Ösztdöndíj összege

pontszám alapján változó

Juttatás időtartama

5 hónap

Jelentkezés

Ösztöndíj időszakban

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

A DUE EHÖK Elnöksége a 51/2007. Korm.rend. 7.§ ac), 10.§ (4) pontja alapján pályázatot ír ki az egyetemi közéleti ösztöndíj keret terhére, olyan a közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató számára, akik közreműködésükkel segítik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkáját és az egyetemi hallgatói közösségi élet működését az alábbi tevékenységek körében: Egyetemi programok, országos rendezvények, események szervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan végzett tevékenységek

Ösztdöndíj összege

egyénileg változó

Juttatás időtartama

5 hónap

Jelentkezés

Ösztöndíj időszakban

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Azok pályázhatnak, akik szeptemberben valamelyik osztatlan tanárszakon kezdik meg a tanulmányaikat. A pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fogja kiírni, várhatóan szeptemberben.

Jelentkezni a Neptunon keresztül a kiírásnak megfelelően.

Ösztdöndíj összege

25.000 – 75.000 Ft / hónap

Juttatás időtartama

10 hónap

Jelentkezés

Neptun