• 005.png
  • 001.png
  • 003.png

Vállalkozz Itthon Fiatal

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 18-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

A program célja: a Közép-magyarországi Régió területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

Jelen programunk az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott és Varga Mihály Miniszter úr által bejelentett Vállalkozz Itthon Fiatal! program megvalósítását a Közép-magyarországi régióban az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. valósítja meg. A képzés és szakmai szolgáltatás nyújtás a program első komponense, mely a Nemzeti Foglalkoztatási Alap finanszírozásával valósul meg, a pénzügyi támogatás a program második komponense, melyre VEKOP 8.3.1-16 pályázati konstrukció biztosít forrást.

A program célcsoportja: a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a megyei Kormányhivatalnál, vagy Járási Hivataloknál álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik. (Kivéve a 25-30 éves korú felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső, akik nem vonhatók be az IGR-be, de pályakezdő álláskeresőként regisztrálni szükséges.)

A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti

pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30.

életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra

nem szereztek jogosultságot.

Az életkori feltételeknek a programba vonáskor (képzés kezdetekor) kell megfelelni.

A program részcéljai:

- életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük

megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);

- élet- és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi

támogatással (piacszerzés, megtartás, bővítés, hálózatosodás, fenntarthatóság biztosítása);

- a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése;

- együttműködés kialakítása a régióban működő és a régiós határokon kívüli vállalkozások között,

továbbá a vállalkozásfejlesztést végző szervezetek között a szinergiák optimális kihasználása végett.

A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg:

Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő

referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző szervezet, mentorok kiválasztására, a támogató háttér

kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális

fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják

meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi,

gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket,

megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy

vállalkozóvá válásuk lépéseit. Az általános elméleti képzések a vállalkozásindítást támogató készségek,

kompetenciák és ismeretek elsajátítását szolgálják. A magas színvonalú képzés biztosítja, hogy az első

kiválasztás során szűrt jelentkezők nagy aránya legyen képes támogatásban részesíthető üzleti tervet

elkészíteni.

Az egyének segítséget kérhetnek a piaci lehetőségek felkutatásához, a kiválasztott tevékenységhez

szükséges kompetenciák, képzettség, gyakorlati feltételek meghatározásához.

A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az

indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű

működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

Mindez költséghatékonysági és eredményességi szempontok miatt egyaránt kiemelten fontos. A

szolgáltatás várt eredménye a vállalkozás indítását megalapozó üzleti tervek kidolgozása.

A mentori támogatás a program második komponensének megvalósulási ideje alatt a vállalkozás

megalapítását követő maximum 12 hónapig biztosított, amely nem csak tanácsadást jelent, hanem a fenntartási időszakra is kiterjedő monitoring tevékenységet, a vállalkozók üzleti tevékenységének

nyomon követését, utógondozását is.

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben

nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3

millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek induló költségeik támogatása

céljából, 10% önrész mellett.

Vállalkozz Itthon Fiatal! program elérhetőségei:

OFA Nonprofit Kft.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: 06 (1) 555 2900

Levelezési cím: 1301 Budapest Pf.:84

http://www.ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal

© 2019 Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzat. Designed By Vámosi Zoltán